Statistikas tabula

Alkoholisko dzērienu lietošana pēdējā gada laikā (%)

Tabulas kods datubāzē
VEA060
Dati atjaunoti