Statistikas tabula

Smēķēšanas ieradumi (%)

Tabulas kods datubāzē
VEA050
Dati atjaunoti