Statistikas tabula

Izdevumi veselības aprūpei sadalījumā pēc funkcijām, %

Tabulas kods datubāzē
VAG301
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu