Statistikas tabula

Ārstu skaits pa specialitātēm gada beigās

Tabulas kods datubāzē
VAG150
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Ārsts

Ārsts ir ārstniecības persona, kura ieguvusi izglītību, kas atbilst likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktajām prasībām, un kura ar zinātniski pamatotu medicīnisko darbību tieši vai netieši iedarbojas uz cilvēku un savas profesionālās darbības ietvaros:

  1. veic slimību profilaksi, diagnostiku, ārstēšanu un pacientu medicīnisko rehabilitāciju;
  2. novērtē slimības un to izraisītos funkcionēšanas ierobežojumus ķermeņa, aktivitātes un dalības līmenī;
  3. pēta slimības izcelsmi un profilakses iespējas.