Statistikas tabula

Pirmoreiz par invalīdiem atzīto iedzīvotāju skaits pēc invaliditātes cēloņiem

Tabulas kods datubāzē
VAG130
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Invaliditāte

Invaliditāte ir ilgstošs vai nepārejošs ļoti smagas, smagas vai mērenas pakāpes funkcionēšanas ierobežojums, kas ietekmē personas garīgās vai fiziskās spējas, darbspējas, pašaprūpi un iekļaušanos sabiedrībā.