Statistikas tabula

Veselības aprūpes pamatrādītāji gada beigās

Tabulas kods datubāzē
VAG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti