Statistikas tabula

Apstākļi, kas traucējuši veikt pārbaudes vai ārstēšanos pie medicīnas speciālista (izņemot zobārstu) pēc dzimuma un vecuma grupām (%)

VPG082
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti