Statistikas tabula

Ķermeņa masas indekss (%)

Tabulas kods datubāzē
VEA070
Dati atjaunoti