Statistikas tabula

Alkoholisko dzērienu lietošana pēdējā gada laikā (%)

VEA060
Dati atjaunoti