Statistikas tabula

Smēķēšanas ieradumi (%)

VEA050
Dati atjaunoti