Statistikas tabula

Konsultāciju biežums ar ģimenes ārstu vai ārstu speciālistu pēdējo četru nedēļu laikā 2014. gadā (%)

VEA030
Dati atjaunoti