Statistikas tabula

Medikamentu lietošana ar vai bez ārsta ieteikuma 2014. gadā (%)

VEA020
Dati atjaunoti