Statistikas tabula

Veselības aprūpes pamatrādītāji gada beigās

VAG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti