Statistikas tabula

Veselības aprūpes pamatrādītāji gada beigās

Tabulas kods datubāzē
VAG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti