Statistikas tabula

Veselības aprūpes pamatrādītāji gada beigās

Tabulas kods datubāzē
VAG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 01.07.2019