Statistikas tabula

Ārstēšanās un medikamentu izmaksu slogs mājsaimniecībām 2017. gadā (%)

Tabulas kods datubāzē
MOD17_04