Statistikas tēmas

Veselība

Galvenie rādītāji

Īss apraksts, kas raksturo situāciju un attīstības tendences šajā tēmā.

Praktizējošo ārstu skaits turpina samazināties

Praktizējošo ārstu skaits turpina samazināties

- ārstu skaits, saslimstība ar smagām slimībām, veselīgā mūža ilgums, veselības pašnovērtējums

Statistikas tabulas

Publikācijas un preses relīzes