Statistikas tabula

Pašvaldību sociālā palīdzība

Tabulas kods datubāzē
SDG142
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Sociālā palīdzība

Naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

Pamatvajadzības – ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība.