Statistikas tabula

Aprūpe mājās

Tabulas kods datubāzē
SDG140
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Aprūpe mājās

Pašvaldību nodrošināts sociālās aprūpes pakalpojums, ko ir tiesīgas saņemt personas, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt.