Statistikas tabula

Ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri gada beigās

Tabulas kods datubāzē
SDG110
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija
Sociālā institūcija, kas nodrošina personai, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, kā arī bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem mājokli, pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju.