Statistikas tabula

Aizbildnību raksturojošie rādītāji gada beigās

Tabulas kods datubāzē
SDG090
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Aizbildnība
Ar aizbildnību saprot bērna īsto vecāku aizstāšanu un bērna nodrošināšanu ar aprūpi un audzināšanu līdz bērna pilngadības sasniegšanai vai vecāku varas atjaunošanai.