Statistikas tabula

Pensiju saņēmēju skaita sadalījums pēc pensijas vidējā piešķirtā apmēra

Tabulas kods datubāzē
SDG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Pensija

Valsts pensijas tiek iedalītas vairākās kategorijās: vecuma pensijas; invaliditātes pensijas; apgādnieka zaudējuma pensijas; izdienas pensijas; pensijas pēc speciāliem lēmumiem.