Statistikas tabula

Pensiju saņēmēji pēc vecuma un saņemtās pensijas veida gada beigās (tūkst. cilvēku)

Tabulas kods datubāzē
SDG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Pensija

Valsts pensijas tiek iedalītas vairākās kategorijās: vecuma pensijas; invaliditātes pensijas; apgādnieka zaudējuma pensijas; izdienas pensijas; pensijas pēc speciāliem lēmumiem.