Statistikas tabula

Pensiju un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju skaits gada beigās (tūkst. cilvēku)

Tabulas kods datubāzē
SDG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Pensija

Valsts pensijas tiek iedalītas vairākās kategorijās: vecuma pensijas; invaliditātes pensijas; apgādnieka zaudējuma pensijas; izdienas pensijas; pensijas pēc speciāliem lēmumiem.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir personai, kurai nav tiesību saņemt valsts pensiju (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju invalīdam) vai apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, ja persona nav nodarbināta, nav sasniegusi pilngadību, bet ir zaudējusi vienu vai abus apgādniekus un nav stājusies laulībā, vai atzīta par invalīdu un pārsniegusi 18 gadu vecumu.