Statistikas tabula

Pensionāru skaits un vecuma pensijas vidējais apmērs

Tabulas kods datubāzē
SD010c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Vecuma pensija

Tiesības uz vecuma pensiju ir personām, kuras sasniegušas likumā noteikto pensijas piešķiršanas vecumu, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 15 gadiem.