Statistikas tabula

Sociālās aizsardzības izdevumi pēc ESSPROS klasifikācijas Latvijā (milj. euro)

Tabulas kods datubāzē
SDG150
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti