Statistikas tabula

Adoptēto bērnu skaits no ārpusģimenes aprūpes (no audžuģimenēm, aizbildnības un aprūpes iestādēm)

Tabulas kods datubāzē
SDG100
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti