Statistikas tabula

Aizbildnību raksturojošie rādītāji gada beigās

Tabulas kods datubāzē
SDG090
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti