Statistikas tabula

Aizbildnību raksturojošie rādītāji gada beigās

SDG090
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti