Statistikas tabula

Aizbildnību raksturojošie rādītāji gada beigās

SDG090
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 20.05.2020