Statistikas tabula

Bērna aizgādības tiesību atņemšana un atjaunošana gada beigās

Tabulas kods datubāzē
SDG080
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti