Statistikas tabula

Izdevumi valsts pabalstiem un pensijām (tūkst. euro)

Tabulas kods datubāzē
SDG070
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti