Statistikas tabula

Valsts sociālo pabalstu vidējais apmērs (euro)

SDG060
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gadu
Dati atjaunoti