Statistikas tabula

Pensiju saņēmēju skaita sadalījums pēc pensijas vidējā piešķirtā apmēra, 2001.-2014.g.

Tabulas kods datubāzē
SDG041
Pēdējais pieejamais periods
Par 2014. gadu
Dati atjaunoti