Statistikas tabula

Pensiju saņēmēju skaita sadalījums pēc pensijas vidējā piešķirtā apmēra, 2001.-2014.g.

SDG041
Pēdējais pieejamais periods
Par 2014. gadu
Dati atjaunoti