Statistikas tabula

Pensiju saņēmēju skaita sadalījums pēc pensijas vidējā piešķirtā apmēra

Tabulas kods datubāzē
SDG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti