Statistikas tabula

Pensiju saņēmēji pēc vecuma un saņemtās pensijas veida gada beigās (tūkst. cilvēku)

Tabulas kods datubāzē
SDG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti