Statistikas tabula

Pensiju un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju skaits gada beigās (tūkst. cilvēku)

Tabulas kods datubāzē
SDG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti