Statistikas tabula

Pensionāru skaits un vecuma pensijas vidējais apmērs

SD010c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gada 3. ceturksni 31.10.2019
Par 2019. gada 4. ceturksni 03.02.2020
Par 2020. gada 1. ceturksni 30.04.2020
Par 2020. gada 2. ceturksni 31.07.2020
Par 2020. gada 3. ceturksni 30.10.2020