Statistikas tabula

Pirktspējas līmenis (PSL), cenu līmeņa indeksi un reālie izdevumi, (EKS2010)

PPG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti