Statistikas tabula

Strādājošo pirktspēja

Tabulas kods datubāzē
PPG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 15.03.2019