Statistikas tabula

Strādājošo pirktspēja

Tabulas kods datubāzē
PPG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti