Statistikas tabula

Bezdarbu raksturojošie papildu rādītāji pa vecuma grupām un pēc dzimuma

Tabulas kods datubāzē
NBG410
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti