Statistikas tabula

Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes statusa un papildu izglītības

Tabulas kods datubāzē
NBG360
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 22.02.2019