Statistikas tabula

Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes statusa un izglītības līmeņa Latvijas reģionos

Tabulas kods datubāzē
NBG351
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 22.02.2019