Statistikas tabula

Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes statusa, izglītības līmeņa un dzimuma

NBG350
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gadu
Dati atjaunoti