Statistikas tabula

Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes statusa, izglītības līmeņa un dzimuma

Tabulas kods datubāzē
NBG350
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 22.02.2019