Statistikas tabula

Iepriekš nodarbinātie bezdarbnieki pēc laika, kas pavadīts bez darba, un pēc dzimuma

Tabulas kods datubāzē
NBG300
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti