Statistikas tabula

Bezdarbnieku aktivitātes darba meklēšanā

Tabulas kods datubāzē
NBG291
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti