Statistikas tabula

Bezdarbnieki pēc profesijas pēdējā darbavietā

Tabulas kods datubāzē
NBG282
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 24.02.2020