Statistikas tabula

Bezdarbnieki pēc profesijas pēdējā darbavietā

Tabulas kods datubāzē
NBG282
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti