Statistikas tabula

Bezdarbnieki pēc saimniecisko darbību veidu grupas pēdējā darbavietā (NACE 2.red.)

Tabulas kods datubāzē
NBG281
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti