Statistikas tabula

Pašnodarbinātie (darba devēji, pašnodarbinātie, neapmaksātās personas) pēc profesijas

NBG240
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti