Statistikas tabula

Pašnodarbinātie (darba devēji, pašnodarbinātie, neapmaksātās personas) pēc saimnieciskās darbības sektora (NACE 2.red.)

Tabulas kods datubāzē
NBG231
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti